معرفی سیستم ساخت و ساز خشک ( کناف )

کناف یک شرکت تولید کننده اجناس و روش اجرای سیستم ساخت و ساز حشک می باشد اما در ایران این سیستم اجرایی موسوم به کناف است. تا قبل از جنگ جهانى دوم، اندود گچى رايج ترين مصالح براى پوشش داخلى منازل، ساختمان هاى ادارى و…

ادامه خواندنمعرفی سیستم ساخت و ساز خشک ( کناف )