معرفی انواع پانل های کناف (ساخت و ساز خشک)

انواع پانل کناف : پانل کناف در دو نوع گچی و سیمانی تولید میشود   پانل کناف های گچی( صفحات گچی کناف)  را " گچ برگ" می نامند. پانل کناف های سیمانی( صفحات سیمانی کناف)  را " آکوا پانل" نیز می نامند. لیست برخی تولید کننده های پانل…

ادامه خواندنمعرفی انواع پانل های کناف (ساخت و ساز خشک)

قیمت کناف ( 4 روشم محاسبه سنتی + 3 روش دقیق )

انواع روشهای محاسبه قیمت اجرای سیستم ساخت و ساز خشک سقف و دیوار کاذب به صورت سنتی الف - قیمت کناف به صورت سطح گسترده نمایان : در این روش کلیه المانهای قائم و افقی به کار رفته در سقف کاذب کناف محاسبه میگردد : (A+B+C)این روش یکی از…

ادامه خواندنقیمت کناف ( 4 روشم محاسبه سنتی + 3 روش دقیق )