سقف کاذب شبکه + 7 نوع تایل

تایل گچیتایل چاپیتایل pvcتایل آکوستیکتایل آلومینیومتایل شیشه ایتایل معرق سقف کاذب شبکه چیست؟ نوعی از سقف کاذب است که دارای سرعت اجرای بالا بوده و نیازمند عوامل پس از اجرا (نقاشی و بتونه کاری) نمی باشد و با نام های تایل و شبکه 60 در…

ادامه خواندنسقف کاذب شبکه + 7 نوع تایل

نقاشی ساختمان و هزینه اجرای انواع پوشش های رنگی

نقاشی ساختمان یعنی آماده سازی و ایجاد یک لایه نازک از رنگ بر روی سطوح ساختمانی از جمله : در ، پنجره ، دیوار ، سقف نقاشی ساختمان اوایل در ایران فقط مخصوص درباریان بود و پوشش های رنگی از اروپا وارد می شد اما…

ادامه خواندننقاشی ساختمان و هزینه اجرای انواع پوشش های رنگی