اجرای تی وی باکس (tv box) با کناف توسط گروه دکور بعد چهارم

بعد از اتمام نقاشی و نور پردازی :

چند نمونه دیگر از کارهای گروه ما :

برای اجرای تی وی باکس با ما تماس بگیرید.